Estääkö epäonnistumisen pelko sinua menestymästä ratsastajana?

Epäonnistumisen pelko on hyvin yleinen tunne, jota monet ihmiset kohtaavat eri elämäntilanteissa. Tunne voi tuntua hyvin voimakkaalta ja vaikuttaa omaan päätöksentekoomme, toimintaamme ja jopa itsetuntoon. Epäonnistuminen ei kuitenkaan ole huono asia, vaan voi auttaa meitä menestymään myös ratsastajana.

Vaikka epäonnistumisen pelko voi olla hyvin voimakas tunne, on hyvä tiedostaa, että se on täysin luonnollinen osa elämää ja tuttua myös jokaiselle ratsastajalle. Jokainen meistä kokee epäonnistumisen pelkoa joskus, ja se voi liittyä yhtä lailla esimerkiksi harrastuksiin, opiskeluun, työhön kuin sosiaalisiin suhteisiin.

Haitalliseksi epäonnistumisen pelko muuttuu silloin, kun se saa meidät välttelemään asioita, joita haluaisimme tehdä. Epäonnistuminen pelko voi aiheuttaa itselle epämiellyttäviä tunnetiloja, kuten voimakasta ahdistusta, jännittämistä, stressiä ja epävarmuutta.

”Onkin luonnollista, että haluaisimme vältellä näitä tunteita jättämällä koko asian vain tekemättä.”

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kyseessä on reaktio, joka usein suuntautuu meille tärkeisiin tilanteisiin. Kun epäonnistumisen pelko herää, voisikin olla hyvä muistuttaa itselleen, että ”okei, tämä on minulle tärkeä asia”.

Lue tästä blogista lisää epäonnistumisen pelon taustoista ja siitä, kuinka voit kääntää pelon myös voimavaraksesi.

Syitä epäonnistumisen pelon taustalla

Epäonnistumisen pelon taustalla voi olla lukuisia eri syitä. Ratsastuksessa se voi olla seurausta esimerkiksi aikaisemmista epäonnistumisesta ja negatiivisista kokemuksista, täydellisyyden tavoittelusta, sosiaalisesta paineesta tai itseluottamuksen puutteesta. Myös muiden asettamat paineet ja odotukset ovat tässä yleisiä.

Olisikin tärkeää opetella tunnustelemaan ja tunnistamaan, mistä ja missä tilanteissa oma epäonnistumisen pelko syntyy. 

Erityisesti epäonnistuminen saattaa tuntua pelottavalta, sillä se synnyttää meihin epävarmuuden tunteen ja epävarman tulevaisuuden, joka voi tuntua ahdistavalta. Miten käy, jos mokaan? Nolaanko itseni ja menetän muiden arvostuksen? Entä jos en olekaan niin hyvä kuin haluaisin olla? 

Yksi yleinen tekijä, joka nostaa erityisesti ratsastajille epäonnistumisen pelkoa, on pelko muiden edessä mokaamisesta. Erityisesti jos yleisössä on itselle tärkeitä henkilöitä, tai vaikkapa vanhoja tallikavereita tai entinen valmentaja – eli henkilöitä, joiden edessä haluaisimme erittäin kovasti onnistua.

Ratsastuskisoihin liittyvä epäonnistumisen pelko voi juontaa juurensa myös ylipäätään pelosta epäonnistua julkisesti. Saatamme pelätä muiden kommentteja ja kasvojemme menettämistä, tai ettemme yllä odotusten mukaisiin suorituksiin. 

Monet valmennettavani ovat kokeneet epäonnistumisen pelkoa myös tilanteissa, joissa he kokevat ”ettei ole varaa epäonnistua”. Tällaisia tilanteita ovat usein esimerkiksi erityisen tärkeät kisat, kuten mestaruudet, tai isompi näytön paikka osana joukkuetta, jolloin ei vaikuta pelkästään itseensä. 

ratsastuskilpailuihin valmistautuminen
Epäonnistumisen pelko voi johtua pelosta epäonnistua julkisesti.

Toinen yleinen epäonnistumisen pelkoa nostava tekijä ratsastajien keskuudessa on suorittaminen ja täydellisyyden tavoittelu. Toisilla on tapana pyrkiä täydellisyyteen kaikessa, tai joka kerta täydelliseen suoritukseen kisoissa. Jos aina on ollut hyvä kaikessa ja vain onnistunut, saattaa alkaa pelätä epäonnistumista, sillä se paljastaisikin omat heikkoudet. 

Joskus asetamme myös itse itsellemme liian suuria odotuksia ja kehitystavoitteita. Tällöin epäonnistumisen pelko voi johtua esimerkiksi siitä, että ahdistumme kun emme mielestämme kehity riittävän nopeasti, tai emme luota omiin kykyihimme ja itseemme riittävästi.

Tällöin on hyvin yleistä, että emme aina näe sitä omaa edistystä itse. Suurin osa haluaisi ottaa valtavia askeleita ja edetä nopeasti. Pienin askelein eteneminen tuntuu tällöin usein turhauttavalta, tai siltä ettei edistystä tule juurikaan.

>> Lue myös: Ratsastuskisat edessä? Tunnista omat kilpailuvahvuudet ja menesty

Itsetuntemus auttaa käsittelemään epäonnistumisen pelkoa

Tärkeä rooli epäonnistumisen pelon käsittelyssä on itsetuntemuksella ja erityisesti sillä, että tunnistamme omat vahvuutemme. Tällöin meidän on helpompi asettaa itsellemme sopivat tavoitteet, ymmärtää itseämme ja toimintaamme paremmin sekä tunnistaa myös pelkojamme ja motivaation lähteitämme.

Itsetuntemuksella tarkoitetaankin kykyä ymmärtää ja tiedostaa omia sisäisiä tuntemuksiaan ja ajatuksiaan sekä muun muassa omia arvojaan, kykyjään, vahvuuksia ja heikkouksia.

Ja vaikka myös omat heikkoudet on tärkeä tunnistaa, epäonnistumisia kohdatessa monet jäävät kuitenkin kiinni juuri omiin heikkouksiin, ja jäävät murehtimaan sitä missä on huono. Siksi erityisesti epäonnistumisen kohdatessamme tärkeä rooli on omien vahvuuksiemme tunnistamisella, jotta voimme muistuttaa itseämme niistä aina uudelleen ja uudelleen etenkin silloin, jos epäonnistuu.

>> Lue myös: Miksi itsetuntemus on tärkeä ratsastajalle?

Itsetuntemus auttaa meitä myös tarkastelemaan omia toimintatapojamme ja uskomuksiamme. Luovutatko heti ensimmäisen vastoinkäymisen tullessa eteen, sillä ajattelet, ettei sinusta ole tähän? Tai turhaudutko aina harjoituksissa jos et tee täydellistä suoritusta, sillä koet, ettei sinusta ole mihinkään jos et ole täydellinen? Lamaannutko pienen virheen kohdatessasi niin lujasti, ettet enää edes uskalla yrittää?

”Moni ratsastaja heittää kouluradalla yhden virheen tullessa ikäänkuin hanskat tiskiin, että nyt tämä meni pilalle. Ei tästä tuu mitään. Siksi on tärkeää tietää, miten nollata radalla virheet tai pienet epäonnistumiset.”

On tyypillistä, että ratsastaja jää helposti kiinni huonoihin asioihin, virheisiin ja pieniin epäonnistumisiin. Eli vaikka suoritus menisi muuten hyvin, mutta siellä sattuu yksi virhe, voi virheen vaikutus olla monelle todella suuri. Niin suuri, että se yksi virhe voi viedä ilon kaikelta hyvältä tai onnistuneelta.

Jotta jaksamme harjoitella tarpeeksi ja mennä yli näiden yksittäisen virheiden, on meidän opittava luottamaan kehitykseemme ja kykyihimme. Ja opittava ne taidot, joilla ei jää kiinni yksittäisiin asioihin, vaan näkee isomman kokonaisuuden – ja jaksaa jatkaa eteenpäin.

>> Lue myös: Olenko taitava ratsastaja vai en? Uskomukset vuosien takaa vaikuttavat meihin tänäkin päivänä

Parhaimmillaan epäonnistuminen on paras oppimiskokemus

Tärkeintä olisi, että ratsastajat tunnistavat nämä pelot ja työstävät niitä rakentavalla tavalla. Monet ovat saaneet apua esimerkiksi harjoittelemalla pelonhallintatekniikoita, kuten hengitysharjoituksia ja positiivista ajattelua, sekä hakemalla tukea valmentajilta, kollegoilta ja ammattilaisilta tarvittaessa. Myös asettamalla itselleen realistiset tavoitteet, voi olla iso helpotus ja ehkäistä epäonnistumisen pelon syntymistä.

Useat valmennettavani ovat saaneet apua myös omien uskomusten ja ajatusten muokkaamisesti uusiksi. Entä jos ajattelisit epäonnistumisen olevat sinulle paras mahdollinen oppimiskokemus?

Epäonnistuminen nimittäin tarjoaa usein oppimismahdollisuuden ja voi johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen. Vaikka voi tuntua haastavalta nähdä omat heikkoutensa, kuitenkin epäonnistuminen kertoo meille usein juuri niistä asioista, joita meidän tulee vielä kehittää. 

tunteet hallintaan kisoissa
Epäonnistuminen on usein myös hyvä oppimiskokemus.

Kehitystä tapahtuukin usein vasta oman mukavuusalueemme ulkopuolella – siellä, missä myös niitä mokia ja virheitä sattuu. Kun uskallamme ottaa myös riskejä ja haastaa itseämme, meillä on mahdollisuus myös kehittyä ja nähdä mihin meistä on. Kun opimme hyväksymään tuon epävarmuuden ja opimme ottamaan myös riskejä, se voi tarjota meille paljon arvokkaampia asioita kuin mitä saamme, jos teemme kaiken aina varmana siitä, että onnistumme.

”Eräs ratsastaja pohti minulle harmitustaan siitä, kuinka hänen hevosensa on haastava, ja toisen hevonen helppo. Heti perään hän kuitenkin totesi haastavan hevosen opettavan hänelle enemmän.”

Joskus se, että päästämme itsemme liian helpolla, voi johtaa siihen, ettei kehitystä tapahdu. Opimme usein enemmän haasteellisissa tilanteissa ja virheiden kautta kuin silloin, jos aina onnistumme kaikessa. Toki myös onnistumisen rooli on tärkeä ja kasvattaa itseluottamusta.

Kuitenkin mitä enemmän myös epäonnistumme ja teemme virheitä, se kehittää kykyämme selviytyä vaikeista tilanteista ja palautua nopeasti vastoinkäymisistä. Emme jää vatvomaan tilanteista kuukausitolkulla, vaan opimme käsittelemään epäonnistumisen pelkoa ja epäonnistumisia ja jatkamaan eteenpäin. Tällöin opimme toimimaan joustavammin ja toimimaan myös muuttuvissa tilanteissa. 

Siksi epäonnistumista ei kannata vältellä, vaan kehittää mielenhallintataitojamme ja kykyä sietää myös epäonnistumisia.

Kiinnostaako sinua kuulla lisää aiheesta?

Lue lisää ratsastajan psyykkisestä valmennuksesta

Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon 

tai Tutustu valmennusohjelmiin

Tilaa itsellesi ilmainen ”Ratsastajan 5 yleisintä virhettä” -opas ja tutustu teemaan enemmän!

>> Blogissa: Mielenhallinta kehittää sinua ratsastajana – ja parantaa menestystä kisoissa

Asiakaspalautteita

Mieli ja tunteet hallintaan niin treenissä kuin kisatilanteessa

Itselläni ainakin selkeä kehityskohde ratsastuksessa on ollut mielen ja tunteiden hallinta. Ennen turhauduin ja jopa ehkä välillä vähän hermostuin kun joku asia ei sujunut, nyt osaan jäsennellä asian paremmin itselleni ja myös tehdä sen päätöksen että okei, tänään tää...

Jännityksen hallintaa ja syvärentoutusta

Olen saanut jännityksen hallintaan ison avun ja riskien miettiminen on vähentynyt paljon. Syvärentoutus on auttanut paljon joka tavalla minua, etenkin hevosen selässä ja kisavalmisteluissa. 😊 Olen kuunnellut Maaritin tekemiä äänitteitä ennen suorituksia ja jos tullut...

Lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa

Oon saanut lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa. Ollaan harjoiteltu sitä, että pystyn keskittymään vaan omaan suoritukseen ja sulkemaan ympäristön ja muut ratsukot oman ”kuplan” ulkopuolelle.    Mulla on ollut haasteita siinä, etten ratsasta ja vaikuta...

Rauhallisempi ja varmempi olo ennen kisapäivää

Mielen suhteen olo oli kevyt ja rento meidän puhelun jälkeen ja sain keskityttyä muihin asioihin. Se oli todella kiva, sillä startti oli kisapäivänä vasta noin klo 18, joten on melko raskasta kun pari päivää ajatukset on niin vahvasti kisatilanteessa. Yleensä mulla...