Hypnoterapia auttaa pääsemään kiinni mielen erilaisiin ajatusmalleihin ja tapaamme toimia

Hypnoterapia ja hypnoosin käyttäminen apuna oman mielen hallinnassa voi kuulostaa äkkiseltään melko isolta asialta. Vaikka hypnoosista puhuminen tuo monelle mieleen erilaiset lavashowt, tästä ei kuitenkaan hypnoterapiassa ole kysymys. Sen sijaan hypnoterapia on hyvä keino päästä kiinni oman mielen erilaisiin ajatusmalleihin eli tapaamme toimia ja reagoida erilaisissa tilanteissa, jotka ovat syntyneet jopa vuosia aiemmin. 

Tässä blogissa kerron, mitä hypnoterapiassa oikeasti tehdään ja kuinka ratsastaja voi hyödyntää sitä omaa kisajännitystä tai ratsastuspelkoa lieventäessään.

Eräs asiakas otti minuun yhteyttä ja kertoi, kuinka hänelle oli noussut yllättäen pelko uuden hevosen kanssa kuukautta ennen kisoja. Heille oli sattunut yllättävä tilanne valmennustunnilla. Hevonen oli reagoinut kääntymällä äkisti toiseen suuntaan ja lähtemällä hallitsemattomasti tilanteesta. 

Kun tutkimme ja pilkoimme tilannetta, nousi menneisyydestä toinen tilanne, joka muistutti tuosta tavasta. Vuosia aikaisemmin estevalmennuksessa hevonen oli tehnyt äkillisen uukkarin, ja lähtenyt hallitsemattomasti, jolloin asiakkaani oli tippunut kyydistä.

Vaikka tilanne oli kokonaisuudessaan täysin erilainen, eikä tällä kertaa mukana ollut esteitä, toi tuo äkillinen kääntyminen ja hallitsematon lähtö mieleen vanhan muistijäljen. Tämä muistijälki eli triggeri oli ollut vuosia piilossa, mutta nousi nyt pintaan, jolloin mieli ja keho reagoivat yllättävällä tavalla, nostaen vanhan pelon pintaan.

Kuten tämä esimerkki osoittaa, voivat omat ajatusmallimme ja tapamme toimia olla syntyneet jo vuosia aikaisemmin, jopa lapsuudessa. Omien kokemuksiemme lisäksi, on myös sanojen voima vahva, sillä mielemme on niinkin yksinkertainen, että se ottaa asiat aina totena.

Esimerkiksi vanhempiemme, valmentajien tai tuomareiden sanomat sanat voivat jäädä kiinni alitajuntaamme – ja ohjata sieltä omaa toimintaamme. 

Emme useinkaan itse välttämättä muista tilanteita, joissa ne ovat syntyneet, mutta ne vaikuttavat silti edelleen toimintaamme eri tilanteissa. Kuten yllä mainitussa esimerkissä, joskus huomaamme vain yllättävän oudon tapamme reagoida, emmekä itse edes tajua mistä kyseinen reaktiomme johtuu.

Hypnoterapien avulla voimme kuitenkin päästä kiinni erilaisiin vuosienkin takaisin tilanteisiin ja tapahtumiin, jotka ovat muokanneet omia ajatus- ja toimintamallejamme. Voimme tutkia, mistä esimerkiksi jännittäminen kisatilanteissa tai ratsastuspelko ovat saaneet alkunsa, ja muokata ajatus- ja toimintamallejamme uudelleen.

Mitä hypnoterapia on?

Hypnoterapiassa terapeutti johdattelee asiakkaan rentoutuneeseen mielentilaan. Tila on nimeltään virallisesti transsitila, mutta vastaa syvärentoutumista. Tila on sama, jossa olemme esimerkiksi juuri ennen nukahtamistamme, heti herättyämme tai esimerkiksi autoa ajaessa ajamme täysin tyhjyydessä ja yhtäkkiä hätkähtäen, että minne olinkaan menossa.

Moni asiakkaani on kuvannut tilaa ihanan rennoksi olotilaksi, jossa keho tuntuu painavalta, ehkä jopa kuin kelluisi vedessä. Vaikka olo on erittäin rentoutunut, on asiakas kuitenkin koko ajan tietoinen olinpaikastaan ja hereillä –  ja kykenee halutessaan liikkumaan sekä vastaamaan täysin järkevästi esitettyihin kysymyksiin. Ja yleensä asiakas muistaa lopuksi kaiken tapahtuneen täysin selvästi.

Hypnoterapian tavoite

Hypnoterapian tavoitteena on päästä kiinni niihin mielemme uskomuksiin ja ajatuksiin, jotka ovat alitajunnassamme eli mielemme tavoittamattomissa. Ne voivat olla esimerkiksi ajatus siitä, ettemme kykene johonkin tiettyyn asiaan. 

”Hypnoterapian avulla voimme vahvistaa mielemme uskoa omaan pystyvyyteemme ja osaamiseemme.”

Kun löydämme tämän ajatuksen, voimme muovata mieltämme ja tapaamme reagoida asiaan sellaiseksi, joka auttaa meitä eteenpäin sen sijaan, että tuo ajatusmalli estää meitä toimimasta – eli löydämme toisen tavan toimia ja ajatella, ja lisäksi uskoa siihen, että kyllä me oikeasti kykenemme.

Miksi juuri hypnoterapia voi olla suuri apu ratsastajalle?

Syvärentoutuminen mahdollistaa pääsyn tutkimaan mieltämme laajemmin ja syvemmin

Mielemme koostuu kahdesta osasta. Tiedostamaton mielemme, eli alitajuntamme, kattaa mielestämme jopa 80-90 prosenttia. Tuo loppu 10-20 prosenttia on puolestaan tietoista mieltämme, eli sitä joka on normaalisti koko ajan valppaana, tarkkailee mitä tapahtuu ja muodostaa erilaisia ajatuksia mieleemme. 

Puhutaan erityisesti sisäisestä kriitikosta, joka on monelle meistä erittäin tuttu. Sisäinen kriitikkomme on nimittäin se, joka kertoo meille erilaisia odotuksia ja uskomuksia itsestämme. Se on muotoutunut elämänkokemustemme myötä sellaiseksi kuin se on juuri nyt.

Sisäisen kriitikkomme kautta kerromme koko ajan itse itsellemme tarinaa siitä millaisia olemme ja mihin pystymme tai emme.

Se kertoo meille esimerkiksi voimmeko onnistua jossakin, pystymmekö tähän vai tulemmeko aivan varmasti epäonnistumaan – ja jakaa meille sen mukaan lupia tai ei-lupia tehdä asioita.  

Jos siis sisäinen kriitikkomme ajattelee meidän pystyvän johonkin, se kannustaa meitä. Mutta jos sisäinen kriitikkomme ajattelee, ettemme pysty johonkin, se kertoo kuinka tulemme epäonnistumaan tai ettei meidän kannata edes yrittää. 

Kun olemme hypnoosissa tai transsitilassa rentoutuneena, tuo tietoinen mielemme hiljenee ja päästää meidät tutkimaan mieltämme syvemmältä ja juuri tuota tiedostamatonta osaa.

Hypnoterapian ensimmäisenä askeleena on siis saada tuo sisäinen kriitikkomme hetkeksi hiljenemään tai hieman syrjään syvärentoutumisen avulla, jotta pääsemme kuulemaan mitä oikeasti ajattelemme sekä tutkimaan mistä nuo omat uskomuksemme ovat syntyneet. 

Voimme muokata uskomuksiamme suggestioiden avulla 

Kun tavoitamme näitä vääriä uskomuksia tai haitallisia ajatus- sekä toimintamalleja, on niitä mahdollista lähteä tutkimaan ja muokkaamaan. Voimme tutkia, mistä nuo ajatukset ovat oikein saaneet alkunsa. Onko esimerkiksi jokin tietty tilanne ratsastuksen aikana aiheuttanut uskomuksen, ettei voi pärjätä kisoissa, tai onko jonkun tärkeän ihmisen kommentti saanut uskomaan, ettei ole hyvä ratsastaja. 

Kun löydämme tällaisen tilanteen, voimme poisoppia näistä kielteisistä ajatuksista ja juurruttaa niiden sijaan alitajuntaamme positiivisia ajatuksia eli positiivisia suggestioita.

Positiiviset suggestiot ovat suostuttelevia ehdotuksia tai väitteitä, jotka ovat myönteisiä, kuten “onnistut”, “kykenet”, “pystyt”. 

Voimme myös tutustua tai opetella kokonaan uusia toimintamalleja erilaisissa tilanteissa tai tutustua tuleviin uusiin erilaisiin tilanteisiin. Ja sen kautta saada kokemusta ja päästä tilanteen tasalle.

Suggestio voi olla esimerkiksi visuaalinen mielikuva siitä, että onnistuu tai että on rohkea ratsastaja. Tarkoituksena on lisätä ihmisen positiivisia voimavaroja ja omaa uskoa itseensä. On ajateltu, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ovat tehokkaampia, sillä mielikuvat toimivat alitajuisesti. 

Siksi hypnoterapialla voi olla suuri hyöty ratsastajan kisajännityksen ja ratsastuspelon lieventämiseen sekä oman suorituksen parantamisessa.

Kuinka hypnoterapiakäynti käytännössä etenee?

Jokaisella meillä on eri valmiustila ja kyky rentoutua. On hyvä huomioida, ettei kukaan voi pakottaa ketään hypnoosiin tai rentouttaa väkisin. Kyse on aina siitä, että asiakas rentouttaa itse itsensä. 

Itse ohjaan ja autan asiakasta rentoutumisen tilaan erilaisilla mielikuvilla. Monet asiakkaani ovat sanoneet, että yllättyivät siitä, kuinka helppoa rentoutuminen loppujen lopuksi olikaan, vaikka vielä tullessa tapaamiseen mieli kävi täysin ylikierroksilla. 

“Hypnoosin perustana on aina luottamus ja halukkuus yhteystyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Usein ensimmäisellä käyntikerralla vain tunnustelemme syvärentoutumisen tilaa, ja vasta sen jälkeen lähdemme tutustumaan paremmin mieltä yhteisesti luotujen tavoitteiden pohjalta. 

Mikäli podet esimerkiksi kisajännitystä, voimme lähteä tutkimaan, onko menneisyydessä tapahtunut jotain tiettyä, joka kisajännityksen on aiheuttanut. Esimerkiksi hevosen selästä tippuminen on voinut saada meidät uskomaan, ettemme ole hyviä ratsastajia. 

Kun löydämme tällaisen meitä estävän ajatuksen, on tärkeää juurruttaa mieleemme positiivisempia ajatuksia. Erityisen tehokasta tämä on tilassa, jossa tietoinen mielemme ei ole tarkkailemassa koko ajan tilannetta. Kun saamme sisäisen kriitikkomme sivuun, voimme rentoutuneessa tilassa viedä näitä uusia ajatuksia ja toimintatapoja suoraan alitajuntaamme.

Näistä positiivisista ajatuksista tulee pian voimavaramme, kun alamme uskoa näihin positiivisiin viesteihin, siihen kuinka onnistumme, pystymme tai kykenemme. 

Milloin hypnoterapia sopii juuri sinulle?

Hypnoterapia sopii sinulle, kun olet valmis lähtemään tutustumaan omaan mieleesi ja uskomuksiisi, ja haluat muuttaa niitä. Yleisimpiä kohdealueita ovat erilaiset pelot, jännittäminen, unettomuus, uupuminen ja ns. psykosomaattiset oireet. 

Hypnoterapialla voidaan vahvistaa omia voimavarojasi, esimerkiksi parantamalla itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmennuksella voidaan tehostaa oman kapasiteetin käyttöönottoa ratsastuskisoissa, esimerkiksi valjastaen mieltä kannustamaan meitä parhaaseen suoritukseemme.

Myös taito itsemme rentouttamiseen, mielikuvaharjoitteluun ja itsemme kannustamiseen auttaa meitä löytämään oikean olotilan ja asenteen niin kisoihin harjoittelun aikana kuin itse kisatilanteissa. Säännöllinen rentoutuminen myös hyödyllistä oman terveytemme ja jaksamisen kannalta. 

>> Kiinnostaako sinua kuulla lisää aiheesta?

Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon

tai lue lisää tarjoamastani hypnoterapiasta

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

>> Tutustu ilmaiseksi valmennusohjelmaan ja minuun!

>> Blogissa: Kun uskallus loppuu ja alkaa pelottaa, voi pelko estää ratsastamisen

Asiakaspalautteita

Mieli ja tunteet hallintaan niin treenissä kuin kisatilanteessa

Itselläni ainakin selkeä kehityskohde ratsastuksessa on ollut mielen ja tunteiden hallinta. Ennen turhauduin ja jopa ehkä välillä vähän hermostuin kun joku asia ei sujunut, nyt osaan jäsennellä asian paremmin itselleni ja myös tehdä sen päätöksen että okei, tänään tää...

Jännityksen hallintaa ja syvärentoutusta

Olen saanut jännityksen hallintaan ison avun ja riskien miettiminen on vähentynyt paljon. Syvärentoutus on auttanut paljon joka tavalla minua, etenkin hevosen selässä ja kisavalmisteluissa. 😊 Olen kuunnellut Maaritin tekemiä äänitteitä ennen suorituksia ja jos tullut...

Lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa

Oon saanut lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa. Ollaan harjoiteltu sitä, että pystyn keskittymään vaan omaan suoritukseen ja sulkemaan ympäristön ja muut ratsukot oman ”kuplan” ulkopuolelle.    Mulla on ollut haasteita siinä, etten ratsasta ja vaikuta...

Rauhallisempi ja varmempi olo ennen kisapäivää

Mielen suhteen olo oli kevyt ja rento meidän puhelun jälkeen ja sain keskityttyä muihin asioihin. Se oli todella kiva, sillä startti oli kisapäivänä vasta noin klo 18, joten on melko raskasta kun pari päivää ajatukset on niin vahvasti kisatilanteessa. Yleensä mulla...