Miksi itsetuntemus on tärkeää ratsastajalle?

Itsetuntemus ja sen kehittäminen on ratsastajalle tärkeä ominaisuus. Kun itsetuntemus on hyvä, ratsastaja tunnistaa ja ymmärtää omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, tunteitaan, itselle tyypillisiä käyttäytymistapoja ja näin kykenee ohjaamaan itseään paremmin. Oman itsetuntemuksen kehittäminen jatkuu läpi elämän ja siinä voi kehittyä koko ajan paremmaksi. Lue tästä blogista, miksi juuri ratsastajan kannattaisi lähteä tietoisesti kehittämään omaa itsetuntemustaan.

“Eräs ratsastaja huomasi jatkuvasti olevansa turhautunut ja ärtynyt työskennellessään hevosensa kanssa. Lopulta saimme kiinni, mistä tuo ärtymys kumpusi – ratsastajan omat odotukset olivat korkeat ja hän kärsimättömästi halusi saavuttaa jo asioita, joihin ei kuitenkaan ollut valmis. Kehitys vie aikaa, joten tavoitteet oli asetettava realistisemmiksi. Lisäksi oli tärkeää, että ratsastaja keskittyi tulosten sijaan itse prosessista ja oppimisesta nauttimiseen. Näin itsensä tuntemisen kautta ratsastaja pystyi säilyttämään positiivisen ja rauhallisen mielentilan, mikä taas edistää paremman yhteistyön ja suorituksen saavuttamista.” 

Itsetuntemus on tärkeä taito, sillä se auttaa meitä asettamaan itsellemme sopivat tavoitteet, löytämään oman potentiaalimme ja elämään itsellemme merkityksellistä elämää. Ratsastuksessa hyvä itsetuntemus vaikuttaa merkittävästi niin ratsastajan suoritukseen kuin hevosen käsittelyyn. 

Kun ymmärrämme itseämme paremmin, se auttaa meitä niin parantamaan vuorovaikutusta hevosen kanssa kuin yltämään parhaimpiin suorituksiin. Kun itsetuntemus on hyvä, on ihmisellä silloin hyvä käsitys siitä kuka on, millainen oma persoonallisuus on, mitkä tekijät itseä motivoivat ja mitkä ovat omat tavoitteet. Ja tällöin voimme kehittyä parhaaksi versioksi itsestämme.   

Itsetuntemuksen kehittäminen jatkuu koko elämän ajan ja siinä voi kehittyä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, kun sitä vain ensin lähtee tietoisesti tekemään. 

Mitä on itsetuntemus?

Itsetuntemuksella tarkoitetaan kykyä ymmärtää ja tiedostaa omia sisäisiä tuntemuksiaan ja ajatuksiaan sekä muun muassa omia arvojaan, kykyjään, vahvuuksia ja heikkouksia. Kun ihminen tuntee itsensä, hän ymmärtää esimerkiksi omia persoonallisuuden piirteitään ja motivaation lähteitään. 

Jokaisella meistä on synnynnäisiä persoonallisuuspiirteitä, jotka ovat osa yksilöllistä luonnettamme. Persoonallisuuspiirteet voivat pysyä elämän aikana suhteellisen vakaina, mutta ne voivat myös vuosien myötä muuttua ja kehittyä. Yleisimpiä persoonallisuuspiirteitä ovat esimerkiksi ekstroverttiys/introverttiys, omistautuneisuus, varovaisuus ja pitkäjännittyneisyys. 

Kun omia piirteitä oppii ymmärtämään paremmin, oppii myös ymmärtämään omia tarpeita. Esimerkiksi lyhytjänteinen persoona voi motivoitua paremmin tavoitteista, jotka ovat nopeasti saavutettavissa, kun taas pitkäjänteiselle voi  riittää yksi isompi kauempana oleva tavoite. Kun tunnistat näitä omia luontaisia tapoja toimia, se auttaa sinua toimimaan tehokkaammin ja valjastamaan niistä voimavarasi, ei lähteä taistelemaan niitä vastaan. 

Itsetuntemukseen liittyvät olennaisesti myös tunnetaidot ja kyky tunnistaa milloin on esimerkiksi stressaantunut tai jännittynyt. Kun tunnistaa ja ymmärtää paremmin omia tunteitaan, hyväksyy ne ja osaa olla niiden kanssa ja käsitellä niitä. 

”Eräs ratsastaja huomasi olevansa jännittynyt ja hermostunut aina ennen valmennusta. Kun itsetuntemusta kehitetään, oppii ihminen tunnistamaan näitä tunteita ja ymmärtämään, mistä ne mahdollisesti johtuvat. Kun ratsastaja tunnisti, että omat tunteet johtuivat sen jännittämisestä, epäonnistuuko tai selviytyykö tarpeeksi hyvin, ratsastaja pystyi keskittymään oman itseluottamuksen parantamiseen miettimällä omia vahvuuksiaan ja jo olemassa olevia taitojaan.

Lisäksi itsetuntemukseen liittyy ymmärrys omista taidoista, vahvuuksista ja heikkouksista sekä omista arvoista ja motivaation lähteistä. Nämä auttavat meitä asettamaan omia tavoitteitamme ja kehittämiskohteita.

Miten hyvä itsetuntemus auttaa ratsastajaa?

Hyvä itsetuntemus auttaa ratsastajaa kehittymään kohti parempaa suoritusta. Kun tiedostamme omat vahvuutemme, voimme kehittää niitä edelleen ja valjastaa esiin täyden potentiaalimme. Heikkouksien näkeminen voi puolestaan auttaa meitä hallitsemaan niitä niin, etteivät ne ole esteenä omalle etenemisellemme. 

Hyvä itsetuntemus auttaa ratsastajaa myös itsensä hallitsemisessa ja ohjaamisessa. Kun ymmärrät omia tunteita ja stressin aiheuttajia, voit hallita ja reagoida niihin paremmin ja jopa ennakoiden. Esimerkiksi tietoisuus omasta jännityksestä, pelosta, ärsytyksestä ja innostuksesta auttaa sinua paremmin hallitsemaan niitä ja reagoimaan asianmukaisesti. Tämä lisää omaa joustavuuttasi toimia eri tilanteissa ja myös haastavien tilanteiden edessä sekä vastoinkäymisiä kohdatessasi.    

”Eräs ratsastaja huomasi toistuvasti kiristävänsä ohjia liikaa ratsastaessaan. Itsetuntemuksen kautta hän ymmärsi oman toimintamallinsa johtuvan hermostuneisuudesta ja tarpeesta kontrolloida tilannetta. Rentoutumisharjoitusten avulla ja keskittymällä tietoisesti rentouteen ja luottamukseen hevosta ja itseä kohtaan, hän oppi hellittämään otetta ratsastaessaan.”

Hevosten luontainen herkkyys ja kyky aistia ihmisen tunnetiloja lisäävät itsetuntemuksen merkitystä. Ratsastaja, joka on tietoinen omista tunteistaan ja kehonsa kielestä, pystyy paremmin vuorovaikuttamaan hevosen kanssa ja tulemaan sen kanssa toimeen.

Itsetuntemukseen liittyy myös ymmärrys omista arvoistamme sekä motivaatiomme lähteistä. Esimerkiksi kysymys siitä, miksi oikein ratsastamme tai mikä meillä on ratsastuksessa tärkeää, voi nostaa esiin ne asiat, joiden tietäminen auttaa meitä pääsemään yli huonojen päivien ja epäonnistumisten. Miksi kisaaminen on sinulle tärkeää? Mikä motivoi sinua lähtemään treeneihin viikoittain?

Lisäksi kun tunnemme itsemme hyvin, osaamme asettaa kehityksellemme tavoitteet, jotka ovat itsellemme realistiset ja järkevät. Emme yritä puskea liian kovaa liian nopeasti, tai aseta tavoitteita, jotka ovat aivat liian helppoja. Motivoivat tavoitteet ovat sopivalla korkeudella, ja ne on mahdollista saavuttaa järkevän ajan kuluessa. 

>> lue myös: Mitä ratsastus vaatii? Ratsastus on kokonaisvaltainen laji, joka vaatii niin mielenhallintaa kuin fyysisiä taitoja

Kuinka ratsastaja voi kehittää itsetuntemustaan?

Itsetuntemus rakentuu iän ja elämänkokemusten myötä – ja sitä voi harjoitella läpi elämän. Itsetuntemustaan voi vahvistaa esimerkiksi pohtimalla itselleen tyypillisiä tapoja toimia, tarkastelemalla omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä itsellä tärkeitä arvoja. 

Itsetuntemuksessa olennaista on erottaa itsensä esimerkiksi ulkopuolelta tulevista vaatimuksista ja toiveista, eikä jäädä seuraamaan mitä muut tekevät ja mitkä asiat muille ratsastajille sopivat, vaan löytää oma ainutlaatuinen tapa toimia ja kehittyä ratsastajana.

Itsetuntemus liittyy vahvasti myös itsetietoisuuden käsitteeseen. Itsetietoisuudella tarkoitetaan kykyä tarkkailla omia ajatuksia ja käyttäytymistä ja myös ymmärtää omia toiminta- ja ajatusmalleja. Usein oma toimintamme pohjautuu jopa lapsuudessamme opittuihin ajatus- ja toimintamalleihin, ja nämä tunnistamalla opimme ymmärtämään itseämme paremmin

>> lue myös: Olenko taitava ratsastaja vai ei? Uskomukset vuosien takaa vaikuttavat meihin tänäkin päivänä

Kun ymmärrämme tietoisesti, mitä käyttäytymisemme takana on, voimme tehdä tietoisempia päätöksiä ja kehittää itseämme ratsastajana. Omaa itsetuntemusta voi kehittää koko elämän ajan ja siinä kehittyy koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, kun sitä vain ensin lähtee tietoisesti tekemään. 

>> Kiinnostaako sinua kuulla lisää aiheesta?

Varaa aika ilmaiseen konsultaatioon 

tai Tutustu ilmaiseksi valmennusohjelmaan ja minuun!

Haluatko toteuttaa omat unelmasi ratsastuksessa? Nostaa tasoasi ja löytää varmuuden ja rentouden ratsastukseen? MielenKoodi avaa uuden, ratsastajille suunnatun verkkokurssin tämän vuoden lopulla.

Tilaa itsellesi ilmainen ”Ratsastajan 5 yleisintä virhettä” -opas ja tutustu teemaan enemmän!

Asiakaspalautteita

Mieli ja tunteet hallintaan niin treenissä kuin kisatilanteessa

Itselläni ainakin selkeä kehityskohde ratsastuksessa on ollut mielen ja tunteiden hallinta. Ennen turhauduin ja jopa ehkä välillä vähän hermostuin kun joku asia ei sujunut, nyt osaan jäsennellä asian paremmin itselleni ja myös tehdä sen päätöksen että okei, tänään tää...

Jännityksen hallintaa ja syvärentoutusta

Olen saanut jännityksen hallintaan ison avun ja riskien miettiminen on vähentynyt paljon. Syvärentoutus on auttanut paljon joka tavalla minua, etenkin hevosen selässä ja kisavalmisteluissa. 😊 Olen kuunnellut Maaritin tekemiä äänitteitä ennen suorituksia ja jos tullut...

Lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa

Oon saanut lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa. Ollaan harjoiteltu sitä, että pystyn keskittymään vaan omaan suoritukseen ja sulkemaan ympäristön ja muut ratsukot oman ”kuplan” ulkopuolelle.    Mulla on ollut haasteita siinä, etten ratsasta ja vaikuta...

Rauhallisempi ja varmempi olo ennen kisapäivää

Mielen suhteen olo oli kevyt ja rento meidän puhelun jälkeen ja sain keskityttyä muihin asioihin. Se oli todella kiva, sillä startti oli kisapäivänä vasta noin klo 18, joten on melko raskasta kun pari päivää ajatukset on niin vahvasti kisatilanteessa. Yleensä mulla...