Miksi en kehity ratsastajana? 5 keinoa päästä eteenpäin jumitilasta

Pohditko usein ”Miksi en kehity ratsastajana?” Ehkä sinusta tuntuu, että olet vuodesta toiseen samalla tasolla ja ettet kehity vaikka mitä tekisit? Kehityksen puute voi johtua monista eri syistä, ja se vaihtelee yksilöllisesti tilanteen mukaan. Lue tästä blogista 5 keinoa, joilla pääset eteenpäin vallitsevasta jumitilasta. 

Jokainen ratsastaja kehittyy omassa tahdissa, ja kehitykseen vaikuttaa niin harjoitteluvuodet kuin oma elämäntilanne. Kehitys voi olla myös epäsäännöllistä – joskus kehittyy suurina harppauksina, kun taas joskus kehitys on hitaampaa. Sekin on aivan luonnollista.

Jos kuitenkin koet, että oma kehityksesi on hidastunut tai jopa kokonaan pysähtynyt, on hyvä myös itse pysähtyä tarkastelemaan mahdollisia syitä stoppiin. Omaa kehitystään on lisäksi hyvä tarkastella myös oman valmentajan tai muun ammattilaisen kanssa, sillä joskus omia mahdollisia kehityksen esteitä tai tapoja jumin katkaisemiseksi on vaikea löytää yksin. 

Kurkkaa tästä kuitenkin ensin 5 näkökulmaa siihen, mikä voisi edistää omasta jumitilasta eteen pääsemistä. 

1 Monipuolinen harjoittelu edistää kehitystä

Ratsastuksessa kehittymiseen vaikuttaa moni tekijä, ja siksi myös harjoittelun kannattaa olla monipuolista. Ratsastuksen perustaitojen opettelun lisäksi kannattaa harjoitella esimerkiksi myös muita fyysisiä taitoja sekä mielenhallinta taitoja.

Usein kisaan valmistautuvalle on itsestään selvää harjoitella erilaisia ratsastustekniikkaan liittyviä taitoja, mutta moni hyötyisi myös enemmästä oheistreenaamisesta. Esimerkiksi lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla tai jooga ja pilates voivat auttaa ratsastajaa kehittymään.

Kun oman kehon hallinta paranee, lihasvoima vahvistuu ja opimme käyttämään kehoamme monipuolisesti, on sillä myönteisiä vaikutuksia myös ratsastuksen kannalta. 

Jos siis löydät itsesi pohtimasta ”Miksi en kehity ratsastajana?” ja et ratsastuksen lisäksi harrasta muuta liikuntaa, pohdi, voisitko lisätä treenikalenteriisi jonkin mukavan oheistreenin.

>> Lue myös: Mitä ratsastus vaatii? Ratsastus on kokonaisvaltainen laji

kuvituskuva ratsastus
Ratsastus on kokonaisvaltainen laji, jossa on apua myös oheistreeneistä.

2 Rajoittavat uskomukset kehityksen tiellä

Joskus jarrutamme itse omaa kehittymistämme – huomaamatta sitä edes itse. Ehkä sinäkin olet kuullut puhuttavan “sisäisestä kriitikosta”, eli tuosta mielemme osasta, joka kertoo meille koko ajan meille erilaisia odotuksia ja uskomuksia itsestämme. 

Mielemme koostuu kahdesta osasta – tiedostamaton mielemme (alitajunta) kattaa mielestämme jopa 80-90 prosenttia. Loppuosa puolestaan on tietoista mieltämme, joka on koko ajan valppaana, tarkkailee ympäristöä ja muodostaa erilaisia ajatuksia. 

Tuo tietoinen mieli on kuin sisäinen kriitikkomme, joka kertoo meille koko ajan tarinaa siitä, mihin pystymme ja mihin emme. Nämä ajatukset ja uskomukset ovat muotoutuneet mieleemme koko elämämme ajalta, eivätkä ole välttämättä edes totta. SIlti toimimme helposti niiden mukaisesti ja jopa rajoitamme omaa toimintaamme.

”Sisäinen kriitikkomme kertoo meille koko ajan, mihin kykenemme ja mihin emme.”

Jos sisäinen kriitikkomme kertoo, ettemme kykene, emme uskalla, emme voi olla parempia – uskomme sitä ja emme ehkä edes yritä. Sisäinen kriitikkomme ei ikäänkuin anna meille lupaa tehdä kyseistä asiaa. Jos taas sisäinen kriitikkomme ajattelee meidän pystyvän johonkin, se kannustaa meitä. 

Onkin hyviä ymmärtää, ettemme ole yhtä kuin nuo ajatuksemme. Nuo uskomukset ovat voineet syntyä esimerkiksi lapsuudessamme tai kuullessamme valmentajan kommentin, joka on jäänyt alitajuntaamme pyörimään. Omia rajoittavia uskomuksiaan voi kuitenkin myös tarkastella ja muuttaa, jonka myötä ne on mahdollista muokata. 

>> Lue myös: Hypnoterapia auttaa pääsemään kiinni mielemme ajatusmalleihin ja tapaamme toimia

Kun löydämme omia rajoittavia uskomuksiamme, voimme myös poisoppia niistä ja juurruttaa mieleemme positiivisia ja eteenpäinvieviä ajatuksia. Jos ajattelemme “onnistut”, “kykenet” tai “pystyt”, opimme kannustamaan itse itseämme ja viemään itseämme kehityksessä eteenpäin. 

Sekä treeneissä että kisoissa ratsastajan tärkeä varuste onkin hänen oma mielensä.” 

3 Hyvä stressinsietokyky ja tunteiden hallinta vie eteenpäin

Tärkeisiin psyykkisiin taitoihin kehittymisen kannalta kuuluvat muun muassa pitkäjänteisyys, stressinsietokyky ja omien tunteiden hallinta. Joskus meistä vain tuntuu siltä, että emme kehity ollenkaan, vaikka todellisuudessa kehitys menee eteenpäin pienen askelin. 

Joskus taas tunteet tai stressi lähtevät viemään meitä ja lähdemme tekemään päätöksiä tunteet edellä. Esimerkiksi eräs valmennettavani huomasi turhautuvansa kun asiat eivät sujuneet, ja hän vain stressaantuneena hinkkasi ja hinkkasi asiaa, joka meni aina vain huonommaksi. Sen sijaan, kun tunnistamme tuon turhautumisemme, osaamme irtautua tilanteesta ja ottaa vaikkapa yhden yön lepotauon, jonka jälkeen homma taas yleensä sujuu. 

Toisinaan lähdemme toimimaan myös jännityksestä tai pelosta käsin, ja teemme päätöksiä sen mukaisesti. Ehkä jännitämme hyppäämistä niin paljon, ettemme uskalla kokeilla korkeampia esteitä, tai vaihdamme kokonaan toiseen lajiin, jonka treenaaminen ei motivoikaan meitä riittävästi. 

>> Lue lisää: Ota tunteet hallintaan ja menesty. Ratsastajan tunnetaidot osa 1. 

Onkin hyvä oppia tunnistamaan, hallitsemmeko tunteemme vai vievätkö ne meitä täysin väärään suuntaa. Tai käytämmekö aikaamme jumittaen esimerkiksi pohtimalla yhtä virhettä tai epäonnistumista.

Kun tunnistamme omia tunteitamme ja otamme ne hallintaan, alamme huomata tilanteita, jolloin tunteet ohjaavat (ja usein rajoittavat) tekemistämme. Kun huomaamme ja käsittelemme tuon pelon esimerkiksi hyppäämisen taustalla, alamme taas kehittyä.

Hyvä tunteiden hallinta onkin tärkeässä roolissa niin ratsastajan treenejä kuin kisaamista. Tunteistaan voi valjastaa rajoitteen sijaan itselleen voimavaran, joka vie eteenpäin. Kun opimme esimerkiksi tunnistamaan mistä oma ärsyyntyminen hevoseen tai onnistumisen ilo kumpuaa, voimme hyödyntää näitä omassa kehityksessämme.

ratsastajan tunnetaidot
Kun pohdimme ”Miksi en kehity ratsastajana” – voi syy löytyä myös omien tunteiden hallinnasta.

4 Sopivan haastavien tavoitteiden asettaminen motivoi

Joskus omat tavoitteemme ovat hukassa tai ne on asetettu väärin, mikä estää oman kehittymisemme. Oikein asetetut tavoitteet motivoivat meitä, ratsastus tuntuu hyvältä ja kykenemme näkemään oman kehityksemme. 

Liian isot ja epärealistiset tavoitteet johtavat usein turhautumiseen, sillä ne on liian vaikea saavuttaa. Tällöin ”miksi en kehity ratsastajana?” -pohdintaa syntyy, vaikka todellisuudessa etenisitkin pienin askelein kohti isoa tavoitetta. Joudut siis tilanteeseen, jossa tuntuu siltä, että tavoite on jopa täysin mahdoton tai kuin edistystä ei tulisi ollenkaan. 

Liian pienet tavoitteet puolestaan saavat nopeasti motivaation laskemaan, sillä laji muuttuu jopa tylsäksi. Jos emme haasta itseämme riittävästi, kehitystä ei myöskään oikeasti tule, sillä emme opi uusia asioita. Kehittyäksemme meidän on myös ylitettävä itsemme ja hypättävä pois mukavuusalueeltamme.

>> Lue myös: Miten ratsastajan motivaatio pysyy yllä?

Tärkeää olisi asettaa tavoitteet, jotka ovat sopivat haasteelliset ja jotka tukevat sitä, mikä on sinulle tärkeää. Mitä oikeasti haluat oppia? Mitä haluat olla? Missä haluat kehittyä?

Kun tiedät mitä oikeasti haluat, aseta tavoitteesi esimerkiksi päivä-,  viikko- tai kuukausitavoitteiksi. Tällöin voit seurata kehitystäsi, ja huomaat, kuinka kehitystä tapahtuu. Lisäksi huomaat helpommin myös sen, mitä muutoksia on tehtävä, jos kehitystä ei tapahdukaan ja löydät itsesi jälleen pohtimasta miksi en kehity ratsastajana.

Miksi en kehity ratsastajana
Sosiaalinen tuki on tärkeä osa ratsastajana kehittymistä.

5 Opettele kysymään myös muilta ”Miksi en kehity ratsastajana?” – sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä tukipilareita

Ympäristöllä, sosiaalisella tuella ja myös valmennuksilla on iso merkitys kehittymisen kannalta. Sokaistumme helposti omalle toiminnallemme, eikä kukaan meistä osaa aina itse vastata kysymykseen, miksi en kehity ratsastajana. Siksi kysymys on hyvä esittää omalle tukiverkostolle ja hakea apua myös ratsastajan valmennuksista, jotta näet, missä oikeasti menet.

Joskus oma ympäristö ei ole kovinkaan tsemppaava, joka työntäisi eteenpäin ja kohti kehitystä. Jos oma ympäristösi ei ole inspiroiva tai kannustava, voit hakea myönteisyyttä ympärillesi muualta. Etsi esimerkiksi esikuva, jollainen haluat itsekin olla, ja etsi inspiraatiota hänestä. 

Monet ratsastajat – niin harrastajat kuin kisaajat – hyötyvät myös psyykkisestä valmennuksesta (myös henkinen valmennus). Psyykkisessä valmennuksessa paneudutaan erityisesti mielenhallintataitojen kehittämiseen ja omien vahvuuksiesi sekä positiivisten voimavarojen löytämiseen.

Psyykkinen valmennus voi sisältää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten keskusteluja, harjoituksia, visualisointia, rentoutumista ja tavoitteiden asettamista. Valmentaja auttaa yksilöä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä löytämään keinoja niiden parantamiseksi. Valmennuksen tavoitteena on antaa henkisiä työkaluja, jolla valmennettava voi hälventää jännitystä ja saada rentoutta, varmuutta sekä keskittymiskykyä omaan suoritukseen. 

Mikäli oma kehityksesi jumittaa paikallaan ja haluat edistystä, suosittelen sinua tutustumaan ratsastajan valmennusohjelmiin

Kiinnostaako sinua kuulla lisää aiheesta?

Tilaa itsellesi ilmainen ”Ratsastajan 5 yleisintä virhettä” -opas

tai tutustu Ratsastajan Askeleet kohti huippusuoritusta -työpajoihin!

tai varaa aika ilmaiseen konsultaatioon 

>> Blogissa: Psyykkinen valmennus tukee ratsastajaa elämän haasteissa ja muutoksissa

Asiakaspalautteita

Mieli ja tunteet hallintaan niin treenissä kuin kisatilanteessa

Itselläni ainakin selkeä kehityskohde ratsastuksessa on ollut mielen ja tunteiden hallinta. Ennen turhauduin ja jopa ehkä välillä vähän hermostuin kun joku asia ei sujunut, nyt osaan jäsennellä asian paremmin itselleni ja myös tehdä sen päätöksen että okei, tänään tää...

Jännityksen hallintaa ja syvärentoutusta

Olen saanut jännityksen hallintaan ison avun ja riskien miettiminen on vähentynyt paljon. Syvärentoutus on auttanut paljon joka tavalla minua, etenkin hevosen selässä ja kisavalmisteluissa. 😊 Olen kuunnellut Maaritin tekemiä äänitteitä ennen suorituksia ja jos tullut...

Lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa

Oon saanut lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa. Ollaan harjoiteltu sitä, että pystyn keskittymään vaan omaan suoritukseen ja sulkemaan ympäristön ja muut ratsukot oman ”kuplan” ulkopuolelle.    Mulla on ollut haasteita siinä, etten ratsasta ja vaikuta...

Rauhallisempi ja varmempi olo ennen kisapäivää

Mielen suhteen olo oli kevyt ja rento meidän puhelun jälkeen ja sain keskityttyä muihin asioihin. Se oli todella kiva, sillä startti oli kisapäivänä vasta noin klo 18, joten on melko raskasta kun pari päivää ajatukset on niin vahvasti kisatilanteessa. Yleensä mulla...