NLP – Neurolingvistinen ohjelmointi

NLP

NLP (neurolingvistinen ohjelmointi) on käyttäytymismalli, taitoja ja tekniikoita, joilla voi tutkia, tehostaa inhimillistä kommunikaatiota ja muuttaa sisäistä toimintaa

reaktiot, tunteet, taidot, ajattelu jne

NLP tarjoaa työkaluja muutosten aikaansaamiseksi kokonaisvaltaisesti kaikille elämän osa-alueille.

NLP on tapa löytää keinoja kehittää, laajentaa ja lisätä vaihtoehtoja ajattelussa ja käyttäytymisessä tullaksesi siksi ihmiseksi joka todellisuudessa olet. NLP auttaa murtamaan rajoituksia ja NLP avulla opit välttämään ei-toivottua käyttäytymistä, sekä vahvistamaan minkä tahansa minän osaa tai identiteettiä. NLP on suurelta osin tutkimista, kuinka kannattaa ajatella. Minkälainen ajattelu avaa mahdollisuuksia ja millainen ajattelu sulkee mahdollisuuksia.

NLP kiinnostuksen kohteena ei ole ongelmat ja niiden historia, vaan taito, taitavuus, onnistumiset ja niiden rakenne.

  • Nmiten jotkut ihmiset luovat myönteisen kontaktin melkein tilanteessa kuin tilanteessa?
  • Nmiten jotkut ihmiset oppivat nopeammin?
  • Nmiten jotkut ihmiset ratkovat ongelmia paremmin?
  • Nmiten jotkut ihmiset muistavat ja tekevät ratkaisuja paremmin?
  • Nmiten erialojen mestarit oikein toimivat?
  • Nmiten huipputaitoa voidaan koodata auki?

NLP sisältää monipuolisia menetelmiä, joilla voi

  1. Ohjata vuorovaikutusta ja luoda positiivisen kontaktin
  2. Kerätä olennaista tietoa toisen ihmisen tavasta prosessoida sisäisesti informaatiota
  3. Aikaansaada niin tarkasti rajattua ja pysyvää psyykkistä muutosta, usein hyvinkin nopeasti
  4. Tuoda ihmisen itsensä esiin voimavarakeskeisesti

NLP:n ajatusmaailmaa on ajatella

KARTTA EI OLE MAASTO

Me ihmiset aistimme asioita eri tavalla ja luomme ympäristöstämme oman karttamme, oman mallimme. Aistimukset liittyvät omaan kokemusmaailmaamme ja rakennamme näin mielikuvan, joka ohjaa käyt- täytymistämme. Jokainen ihminen toimii todellisuudessa oman käsityksensä ja tahtonsa mukaan tehden parhaat mahdolliset valinnat oman karttansa mukaan, ei niinkään sen mukaan mikä on totta. On hyvä tiedostaa, ettei kahta täsmälleen samanlaista mielikuvaa, karttaa tai mallia taida olla todellisuudessa.

JOKAISEN TOIMINNAN TAUSTALLA ON POSITIIVINEN TARKOITUS ITSELLE

Pääsääntöisesti jokainen meistä tekee itselleen hyviä tekoja, tavoittelee toiminnallaan itselleen hyötyä, hyvää, turvaa jne. Toiminnan tavoite on hyvä, vaikka se saattaa ulkopuolisista vaikuttaa muulta.

KOKEMUKSELLA ON RAKENNE

Koska jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta, NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Myös puhuttu kieli, sanat, joita käytämme, kytkeytyvät kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja, joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

KOKEMUKSEN RAKENNETTA VOI MUUTTAA TAVOITTEELLISESTI

On tärkeää miettiä esimerkiksi millaista kieltä käytät, millaista tarinaa kerrot. Jos sanot esimerkiksi
”En osaa tätä” tai ”En osaa tätä vielä”, kokemus asiasta muuttuu. Vielä-sanan lisääminen muuttaa kokemuk- sen sellaiseksi, että mahdollisuus oppimiseen on olemassa.

SE KASVAA MIHIN KIINNITTÄÄ HUOMIOTA

Mihin asioihin kiinnität elämässä huomiota? Ajatellaan, että haluat vaikka ostaa uuden auton, joka on pie- ni ja punainen. Yhtäkkiä näet katukuvassa paljon pieniä punaisia autoja, vaikka ennen niitä ei olisi näkynyt missään. Tai jos olet flunssassa ja se hallitsee ajatuksia, niin yhtäkkiä ympärillä on paljon samaa tautia potevia. Aivan samoin mikä tahansa asia, mihin kiinnitämme elämässä huomiotamme, lisääntyy.

LÄHDE: NLP Practitioner kurssimateriaali/VMT Koulutus ja konsultointi Oy, sekä NLP perusteet kirja.

Varaa Aika Ilmaiseen Konsultaatioon

Keskustelemme ja käymme läpi nykyiset haasteet ja solmukohdat ja kartoitan keskustelumme pohjalta sinulle sopivimman hoitomuodon tai valmennuksen. Aikaa tähän on varattu 20 minuuttia. Konsultaatio ei sido sinua mihinkään.