Mitä ratsastus vaatii? Ratsastus on kokonaisvaltainen laji, joka vaatii niin mielenhallintaa kuin fyysisiä taitoja

Ratsastus on laji, joka vaatii harrastajalta niin mielenhallintaa kuin fyysisiä taitoja. Erityisesti, jos ratsastaja tähtää kisoihin ja haluaa kehittyä entistä taitavammaksi, on tärkeää kehittää itsessään monia erilaisia taitoja. Tärkeintä on kuitenkin aina säilyttää rentous, lajista aidosti nauttiminen ja ratsastuksen ilo. 

Ratsastus on lajina hyvin kokonaisvaltainen, joka vaatii monipuolisten taitojen kehittämistä. Taitavan ratsastajan taidoiksi voisi mainita esimerkiksi oman mielenhallintataidot, kuten keskittymiskyvyn, pitkäjänteisyyden, tunnetaidot sekä stressinhallintataidot. Lisäksi taitava ratsastaja tarvitsee fyysisiä taitoja sekä toimivan yhteistyön oman hevosen kanssa. 

Ratsastamaan kuitenkin oppii vain ratsastamalla, ja jatkamalla harjoittelua myös epäonnistumisista ja huonoista kokemuksista huolimatta. Siksi myös itsensä ja oman mielen kehittäminen on tärkeää, sillä hevosta ja ratsastamista voi hallita vasta kun hallitsee ensin itsensä. 

Mitä taitoja ratsastus kehittää?

Ratsastajan kehittymiseen vaikuttaa usea tekijä, joista moni liittyy itse ratsastuksessa liittyvien tekniikoiden ja fyysisten taitojen opetteluun. Perustaitoihin voisi lukea esimerkiksi istunnan, tasapainon, liikkeisiin mukautumisen sekä eri lajeissa käytettyjen perustaitojen opettelun. Lisäksi ratsastajalle on usein hyötyä oheistreenaamisesta, eli esimerkiksi lihaskuntoharjoittelusta ratsastuksen ulkopuolella. Muun muassa joogasta, pilateksesta ja salitreenistä on hyötyä myös ratsastuksesta sillä ne parantavat oman kehon hallintaa.

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi ratsastajan kannattaa huomioida psyykkiset taidot, joiden on hyvä kehittyä rinta rinnan fyysisten taitojen kanssa. Esimerkiksi empatiakyky, rohkeus, omien toimintatapojen tunnistaminen, kyky ratsastaa rennosti ja toimia joustavasti yllättävissä ja uusissa tilanteissa ovat taitoja, joita vaaditaan yhä enemmän, mitä vaativammaksi laji käy. 

>> Lue myös:  Olenko taitava ratsastaja vai en? Uskomukset vuosien takaa vaikuttavat meihin tänäkin päivänä

Jotta voi kehittyä entisestään, on jaksettava kannustaa itseään, luotettava itseensä ja oltava kärsivällinen. Taitava ratsastaja ei luovuta, vaan jaksaa jatkaa virheistä huolimatta. On tyypillistä, että ratsastaja jää helposti kiinni huonoihin asioihin tai virheisiin. Eli vaikka suoritus menisi muuten hyvin, mutta siellä sattuu yksi virhe, voi virheen vaikutus olla monelle todella suuri. Niin suuri, että se yksi virhe voi viedä ilon kaikelta hyvältä tai onnistuneelta.

Päästäksemme näiden virheiden yli, on meidän opittava luottamaan kehitykseemme ja kykyihimme. Tämä vaatii hyviä mielenhallinta taitoja, jotta opimme esimerkiksi näkemään asioiden positiivisen puolen, näkemään onnistumisen ja oppimisen hetket, katsomaan asioita isompina kokonaisuuksina ja opimme lukemaan ja ohjaamaan myös itseämme. 

>> Lue myös: Mielenhallinta kehittää sinua ratsastajana – ja auttaa menestymään kisoissa

Lisäksi tärkeä ratsastuksessa kehittymiseen liittyvä taito, on yhteistyö oman hevosen kanssa ja kyky lukea hevosta. Ratsastajan on hyvä olla herkkä lukemaan ja reagoimaan hevosen eleitä ja reaktioita, sillä myös hevonen on herkkä kaikelle mitä meissä itsessämme tapahtuu. Kun kommunikaatio toimii, toimii myös yhteistyö.  

Miten asettaa sopivat tavoitteet omien taitojen kehittymiselle?

On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen ratsastaja kehittyy omaan tahtiinsa. Siksi ei pidä lähteä vertailemaan itseään muihin tai muiden suoritukseen vaan tehdä vertailua aina vain omaan kehitykseensä.

Ratsastus onkin laji, jota kannattaa ajatella oppimisen paikkana. Epäonnistumisten, erehdysten, kokeilemisen ja harjoittelun myötä oppii koko ajan enemmän niin itsestään, lajista kuin hevosestaan. Ja aivan samoin, kuin minkä tahansa muun urheilulajin opettelussa, vie ratsastuksessa kehittyminen oman aikansa. Taitavaksi ratsastajaksi tuleminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan vaatii lukuisia harjoituskertoja. Siksi tavoitteet on hyvä asettaa pitkäjänteisesti ja realistisesti.

Toisaalta on myös hyvä huomata tilanteet, jos tavoitteet ovat liian alhaiset. Joskus rajoitamme nimittäin itse omaa kehittymistämme. Meillä saattaa olla esimerkiksi rajoittavia uskomuksia siitä, ettemme ole vielä valmiina kisaamaan. Ajattelemme esimerkiksi, että jos nyt osallistumme kisaan, niin taatusti nolaamme itsemme tai menemme kisaan ikäänkuin ”vain häviämään”.

>> Lue myös:  Hypnoterapia auttaa pääsemään kiinni mielen erilaisiin ajatusmalleihin ja tapaamme toimia

Mikäli huomaat itsessäsi tällaisia rajoittavia uskomuksia, tai ratsastaminen alkaa mennä vain mekaaniseksi suorittamiseksi, josta ei enää nauti, on hyvä pysähtyä pohtimaan, miksi näin on. Ensisijaisesti ratsastuksen tulee tuottaa iloa ja myös kisapäivien on oltava muutakin kuin pelkkää selviytymistä hetkestä toiseen.

Usein apua saa positiivisista uskomuksista, jotka tukevat omaa kehittymistä. On tärkeää tutustua omiin ajatus- ja toimintamalleihin sekä esimerkiksi jännittämiseen tai ylisuorittamiseen, ja lähteä muovaamaan toimintaansa niin, että voi kehittyä ratsastajana edelleen. Kun omaa mieltään muovaa niin, että se tukee kehittymistä, eikä rajoita toimintaamme, se avaa meille täysin uuden mahdollisuuden menestymiseen.

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua teemaan lisää ja kehittyä ratsastajana, tilaa itsellesi ilmainen ”Ratsastajan 5 yleisintä virhettä” -opas!

LUE MYÖS:

Jännittämisestä ja ratsastuspelosta:

Kun ratsastuskisat jännittää – selätä kisajännitys mielenhallinnan taidoilla

Kun uskallus loppuu ja alkaa pelottaa, voi pelko estää ratsastamisen

Lue oma tarinani täältä:

Minä, hevoset ja kisäjännitys

Asiakaspalautteita

Mieli ja tunteet hallintaan niin treenissä kuin kisatilanteessa

Itselläni ainakin selkeä kehityskohde ratsastuksessa on ollut mielen ja tunteiden hallinta. Ennen turhauduin ja jopa ehkä välillä vähän hermostuin kun joku asia ei sujunut, nyt osaan jäsennellä asian paremmin itselleni ja myös tehdä sen päätöksen että okei, tänään tää...

Jännityksen hallintaa ja syvärentoutusta

Olen saanut jännityksen hallintaan ison avun ja riskien miettiminen on vähentynyt paljon. Syvärentoutus on auttanut paljon joka tavalla minua, etenkin hevosen selässä ja kisavalmisteluissa. 😊 Olen kuunnellut Maaritin tekemiä äänitteitä ennen suorituksia ja jos tullut...

Lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa

Oon saanut lisää varmuutta omaan tekemiseen kilpailutilanteissa. Ollaan harjoiteltu sitä, että pystyn keskittymään vaan omaan suoritukseen ja sulkemaan ympäristön ja muut ratsukot oman ”kuplan” ulkopuolelle.    Mulla on ollut haasteita siinä, etten ratsasta ja vaikuta...

Rauhallisempi ja varmempi olo ennen kisapäivää

Mielen suhteen olo oli kevyt ja rento meidän puhelun jälkeen ja sain keskityttyä muihin asioihin. Se oli todella kiva, sillä startti oli kisapäivänä vasta noin klo 18, joten on melko raskasta kun pari päivää ajatukset on niin vahvasti kisatilanteessa. Yleensä mulla...