Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterinpitäjä

Masula Oy / Mielenkoodi (Y-tunnus: 3311827-5)
Kajalankatu 12
24100 Salo

Rekisteriä hoitava henkilö

Maarit Latva-Ranto
Puhelin: +358 456762425
Sähköposti: info@masula.fi

Rekisterin nimi

Masula Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Masula Oy:n (jäljempänä MK) Mielenkoodin asiakkaaksi, ostanut em. yrityksiltä, niiden verkkokaupoista tai verkkopalveluista tavaraa ja/tai palveluita, osallistuu em. yritysten järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan tai on tilannut em. yritysten uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on MK:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tuote- ja / tai palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yritysten palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotosta ilmoittaminen. Rekisteriä käytetään myös hävinneiden tuotelähetysten tai palvelutuotteiden seurantaan. Tietoja voidaan käyttää MK:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MK:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MK saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan MK:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten järjestelmien kautta.

MK:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä MK:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@masula.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisterissä olevat tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Puhelinnumero
 • Valmennuspalveluiden ja asiakkaan terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömimmät tiedot
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista
 • Tilausten seurantatiedot MK:n käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan MK:n käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MK:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole MK:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä MK:n toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Kieltopyyntö toimitetaan sähköisesti osoitteeseen info@masula.fi Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

Tietojen säilytysaika

MK säilyttävät tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes asiakas itse peruu uutiskirjetilauksensa.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

MK kehittää palveluaan ja tuotevalikoimaansa jatkuvasti ja pidättävät oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, että asiakasta koskevia tietoja käsitellään ja tieto mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään, tiedot yllä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen.

Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@masula.fi. Asiakkaalla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@masula.fi

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MK:n sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.